Hoogstraat 25 C, B 2870 Puurs - Tel.: +32 3 844.35.23 - Email: info@dotsys.eu nl - fr

TimePlan

HR selfservice loket

Door te automatiseren kan u heel wat tijd uitsparen, zeker als het gaat over personeel gerelateerde zaken.

Een veel gehoorde klacht van HR-managers is dat zij teveel tijd kwijt zijn met administratieve handelingen en tijdrovende processen.timeplan

Ook medewerkers zouden meer personeelszaken zelf kunnen afhandelen, waardoor ze ook meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid  krijgen.

De oplossing is TimePlan voor Manager en medewerker !

Via TimePlan kan men online een afwezigheid aanvragen.

De verantwoordelijke kan op een eenvoudige manier deze afwezigheid goed- of afkeuren.

Dit HR selfservice loket geeft de mogelijkheid om terugkerende vragen in 1 oogopslag mee te geven.8-01-2014 11-49-14

  • Hoeveel verlof heb ik nog ter mijn beschikking?
  • Wat is de stand van mijn overuren?
  • Wanneer hebben mijn collega’s verlof zodat ik me hieraan kan aanpassen?

De voordelen van TimePlan zijn.

  • Beheer en optimalisatie van het personeelsbudget. We controleren op de saldi en “op is “op”
  • Tijdwinst en efficiëntie. Met 1 handeling geeft u alle feestdagen, collectief verlof, … in voor al uw werknemers, een groep van werknemers of individueel.
  • Webbased waardoor het overal toegankelijk is. 24/24 en 7 dagen op 7
  • Integratie met het sociaal secretariaat loonspakket